Bảo đảm mức lương tối thiểu đủ nuôi gia đình

So với Bộ luật Lao động hiện hành, Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã có những thay đổi đáng kể, giúp Việt Nam tiệm cận với các tiêu chuẩn lao động quốc tế và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động,...

Tăng cơ hội cho lao động nữ trong các ngành nghề là một khuyến nghị sửa đổi Bộ luật Lao động

Giúp người lao động hưởng phần chia công bằng

Đánh giá về những tác động của Bộ luật Lao động (sửa đổi) đến người lao động Việt Nam, ông Tim De Meyer, Cố vấn cấp cao về Chính sách và Tiêu chuẩn quốc tế, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho biết:

Việc sửa đổi Bộ Luật Lao động lần này sẽ đem lại những thay đổi đáng kể. Trong đó, có hai nội dung thay đổi quan trọng nhất. Một là, ở cấp cơ sở, người lao động giờ đây có thể thành lập các tổ chức đại diện của mình và tham gia vào quá trình thương lượng tập thể có thể giúp người lao động được hưởng phần chia công bằng từ những lợi nhuận mà họ góp phần tạo ra, mặt khác giúp các doanh nghiệp có thể đàm phán để cải thiện năng suất cần thiết.

Thay đổi lớn thứ hai, là việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của Bộ luật, điều này có nghĩa là nhiều người lao động sẽ được hưởng lợi từ sự bảo vệ của Bộ Luật Lao động hơn so với trước đây.

Tiến bộ lớn nhất đạt được của Bộ luật Lao động (sửa đổi) trong việc tiệm cận hơn với các tiêu chuẩn Lao động Quốc tế, là quyền được tổ chức của người sử dụng lao động và người lao động, có nghĩa là họ được thành lập các tổ chức đại diện cho mình để tham gia vào các cuộc thương lượng thực chất về điều kiện làm việc.

Điều này rất có ý nghĩa, bởi nó giúp người sử dụng lao động cũng như người lao động, điều chỉnh theo những thay đổi trong thị trường lao động, và để thỏa thuận mức độ linh hoạt cần thiết nhằm duy trì tính bền vững trong thời gian dài hơn.

Bên cạnh đó, những tiến bộ trong quan hệ việc làm cũng đã được đưa vào Bộ Luật Lao động. Quan hệ việc làm được ghi nhận là một công cụ để bảo vệ người lao động, làm việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động trong khuôn khổ quy định, đây là cánh cổng đi vào Bộ Luật Lao động. Điều này đưa Việt Nam phù hợp hơn với các tiêu chuẩn quốc tế, chẳng hạn trong vấn đề mức lương tối thiểu có thể bảo đảm rằng, sẽ có thêm nhiều người lao động được hưởng mức lương tối thiểu đủ để nuôi gia đình.

Khuyến nghị về thực thi và thúc đẩy

Về thực thi pháp luật lao động, ông Tim De Meyer cho rằng, Việt Nam có hệ thống pháp luật rất rộng trên giấy tờ. Tuy nhiên, khi càng đưa nhiều vào luật trong bối cảnh các hoạt động kinh tế ngày càng đa dạng hóa, thì lại càng khó để mọi người trong nền kinh tế tuân thủ theo các tiêu chuẩn được quy định trong pháp luật.

Vì thế, Việt Nam cần thiết phải thực hiện một sự chuyển dịch quan trọng hướng tới chú trọng hơn vào tầm quan trọng của hợp đồng lao động, để cho phép người sử dụng lao động và người lao động, cả ở góc độ cá nhân và tập thể, có thể thương lượng về điều kiện làm việc phù hợp nhất với tình hình của họ.

Một trong những vấn đề cần tiếp tục được cải thiện là thúc đẩy bình đẳng. Điều này dẫn đến nhiều điều khoản tiếp cận tính bảo vệ trong Bộ luật Lao động cần được sửa đổi.

Trong đó, trợ cấp thai sản cần được củng cố, khả năng tiếp cận với dịch vụ giúp việc gia đình với giá hợp lý, bảo vệ chống quấy rối tình dục và mở ra nhiều hơn cơ hội cho phụ nữ trong các ngành nghề và hoạt động kinh tế mà trước đây không cho phép phụ nữ tham gia vì mục đích bảo vệ. Trong lĩnh vực này, Bộ luật Lao động vẫn có thể tiếp tục đạt được nhiều tiến bộ hơn nữa.

“Việt Nam vẫn cần phải thay đổi, nhưng sự thay đổi đó không phải là ban hành thêm nhiều quy định trên giấy tờ, mà phải bảo đảm những nội dung được quy định đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người lao động và người sử dụng lao động.” – Ông Tim De Meyer nhấn mạnh.

Anh Quang