Bảo đảm môi trường tín ngưỡng, tôn giáo ổn định, lành mạnh

là phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018 - 2023) diễn ra tại Hà Nội vào sáng ngày 13/10.

Theo báo cáo Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, trong 5 năm qua, phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” trong đồng bào Công giáo Việt Nam tiếp tục được duy trì và phát triển. Đồng bào Công giáo đã góp hàng nghìn tỷ đồng và hàng chục nghìn ngày công để làm đường giao thông, công trình phúc lợi.

Ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đồng bào Công giáo trên cả nước, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình mong muốn Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy trí tuệ Đại hội, hoàn thiện Điều lệ nhiệm kỳ 2018-2023, bám sát thực hiện tôn chỉ, mục đích đã đề ra.

Trong đó tập trung làm tốt vai trò cầu nối tập hợp, đoàn kết, vận động đồng bào Công giáo trong và ngoài nước phát huy những giá trị tốt đẹp, nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào yêu nước. Phấn đấu ngày càng có nhiều tổ chức, chức sắc, tu sĩ, giáo dân thuộc Giáo hội Công giáo Việt Nam là những điển hình tiên tiến, xây dựng đời sống văn hóa, kinh tế; giữ gìn an ninh trật tự,... xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình mong muốn đồng bào Công giáo Việt Nam phát huy hơn nữa những thế mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Ảnh: N.H

Nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện đường hướng Giáo hội gắn bó, đồng hành với dân tộc, tăng cường xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy truyền thống và các giá trị văn hóa, đạo đức để đấu tranh với các âm mưu chia rẽ dân tộc, tôn giáo. Tập hợp, phản ánh tâm tư nguyện vọng của đồng bào Công giáo, của tổ chức Giáo hội với Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đồng bào Công giáo và tổ chức Giáo hội.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, xây dựng, củng cố tổ chức các cấp ngày càng vững mạnh, xứng đáng với vai trò là tổ chức tập hợp, đoàn kết những người Công giáo Việt Nam. Động viên đồng bào Công giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, thực hiện đường hướng “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” và chỉ dẫn của Giáo hoàng “người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”. Đồng thời, cùng với đồng bào trong nước và nhân dân các nước trên thế giới đấu tranh xây dựng và bảo vệ hòa bình, độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia và dân chủ tiến bộ xã hội.

Tiếp thu những ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được và khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đóng góp hơn nữa vào sự phát triển chung của đất nước.

Cũng trong dịp này, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; Linh mục Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 2 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc; 6 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

Đại hội đã bầu ra Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 147 ủy viên, hiệp thương bầu 28 thành viên Đoàn Chủ tịch và 8 thành viên Ban Thường trực. Linh mục Trần Xuân Mạnh được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ngọc Hải