Bảo đảm mọi người đều được vui Xuân, đón Tết

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 16001/UBND-VP yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương, nghiêm túc tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 38-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị, tập trung triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; quan tâm, chăm lo các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, cụm cộng nghiệp, nhất là người bị mất việc làm, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công việc quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, bảo đảm các hoạt động lễ hội, vui Xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, hội nghị tổng kết năm, gặp mặt đầu năm, Tết trồng cây... diễn ra an toàn, thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương.

Căn cứ vào tình hình thực tế, lãnh đạo các địa phương quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão phù hợp với điều kiện, khả năng, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không sử dụng ngân sách nhà nước.

QUANG LÊ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202212/bao-dam-moi-nguoi-deu-duoc-vui-xuan-don-tet-967399/