Bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn

Chiều 21/6, chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về công tác chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đánh giá cao công tác chuẩn bị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, cơ quan liên quan, nêu rõ, đây là kỳ thi đặc biệt quan trọng khi cả xã hội đều quan tâm đến giáo dục, thi cử.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/bao-dam-ky-thi-tot-nghiep-thpt-dien-ra-an-toan-125152.htm