Bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ như cam kết

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Khởi công vào tháng 1/2008, đến nay, sau khoảng 10 tháng, dự án tuyến đường trục phía bắc thành phố Hà Đông (đường Lê Văn Lương kéo dài) đã hoàn thành 80% khối lượng công việc.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=48&NewsId=109562