Bảo đảm đưa FSO-5 vào khai thác đúng tiến độ

(Chinhphu.vn) – Tại cuộc họp chiều 27/9, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện các vấn đề về thủ tục, tài chính để Kho nổi FSO-5 đảm bảo các điều kiện nghiệm thu, bàn giao và chính thức tiếp nhận dầu theo tiến độ đã đề ra.

Theo báo cáo của chủ đầu tư cũng như đơn vị sản xuất, đến nay, sau một thời gian đưa Kho nổi FSO-5 ra ngoài khơi, các bên đang tập trung hoàn thiện các vấn đề liên quan đến thủ tục xin cấp các giấy chứng nhận, vận hành chạy thử các thiết bị, bàn giao hồ sơ tài liệu kỹ thuật, các thủ tục liên quan đến nghĩa vụ tài chính của dự án. Chủ đầu tư cũng đang phối hợp chặt chẽ chuẩn bị các quy trình kiểm tra, vận hành, quy trình nhận dầu để FSO-5 đáp ứng các tiêu chuẩn quy phạm đối với Kho nổi chứa xuất dầu. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu triển khai nhanh để đưa Kho nổi FSO sớm đi vào khai thác. Trước hết là việc hoàn thành các Giấy chứng nhận về khả năng đi biển, là một trong những yêu cầu bắt buộc để đủ điều kiện tiếp nhận dầu. Các bên phối hợp thực hiện sớm các nghĩa vụ tài chính trong việc đăng kiểm, bảo hiểm, xem xét quá trình vận hành chạy thử thiết bị, lập kế hoạch và bố trí chuyên gia có kinh nghiệm chạy thử và nghiệm thu vận hành, đảm bảo Kho nổi hoạt động an toàn, tin cậy, sẵn sàng tiếp nhận dầu. Nguyên Linh