Bảo đảm an toàn thông tin trước các nguy cơ tấn công từ bên ngoài

(Cadn.com.vn) - Ngày 7-7, tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2014 của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh: Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2014 là đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo; quản lý chặt chẽ hoạt động báo chí, xuất bản, in, phát hành, đặc biệt là các ấn phẩm, trang thông tin điện tử có nội dung liên quan đến chủ quyền biên giới, biển, đảo và hình ảnh đất nước.

(Cadn.com.vn) - Ngày 7-7, tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2014 của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh: Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2014 là đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo; quản lý chặt chẽ hoạt động báo chí, xuất bản, in, phát hành, đặc biệt là các ấn phẩm, trang thông tin điện tử có nội dung liên quan đến chủ quyền biên giới, biển, đảo và hình ảnh đất nước.

Đồng thời, tích cực triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình đến năm 2020, nhất là tại 5 thành phố lớn.

Đối với việc phát triển thị trường viễn thông bền vững, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son yêu cầu tăng cường công tác quản lý dịch vụ trên mạng internet di động (OTT), thuê bao di động, quản lý đầu số tin nhắn. Bên cạnh đó, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương ứng phó kịp thời sự cố an toàn thông tin, bảo đảm an toàn thông tin trước các nguy cơ tấn công từ bên ngoài qua mạng internet.

V.H