Bảo đảm an sinh xã hội

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII, đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đã tổ chức 27 cuộc tiếp xúc với khoảng 3.200 cử tri, tiếp nhận hơn 120 lượt ý kiến

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090519011134921P0C1002/bao-dam-an-sinh-xa-hoi.htm