Báo Đại Đoàn Kết đạt giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI

    Báo Đại Đoàn Kết
    149 liên quanGốcHà Nội

    Nhà báo Nguyễn Công Khanh đại diện nhóm tác giả Loạt 5 bài: Vén bức màn bí ẩn Câu lạc bộ Tình Người mang màu sắc 'ma mị' giữa Thủ đô của Báo Đại Đoàn Kết nhận giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI - năm 2021.

    PV

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bao-dai-doan-ket-dat-giai-a-giai-bao-chi-quoc-gia-lan-thu-xvi-5689411.html