Báo chí viết về các dân tộc thiểu số

Ngày 3/11, Học viện Báo chí Tuyên truyền và Viện nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường đã phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề: "Báo chí viết về các dân tộc thiểu số - cách nhìn nhân học và khoa học".

Bàn về một chủ đề đặc biệt, trong một xã hội có tới 54 dân tộc, hội thảo đã nhận được sự quan tâm của đông đảo báo giới. Nguyên Chủ nhiệm Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Cư Hòa Vần cũng tham dự dưới góc độ là người am hiểu các vấn đề về dân tộc và đã từng đại diện cho tiếng nói của cộng đồng 54 dân tộc anh em trên diễn đàn quốc hội. Hội thảo được mở đầu bằng tham luận của Tiến sỹ dân tộc học Mai Thanh Sơn, ông mạnh dạn trình bày quan điểm mới của mình về cách thức bảo tồn văn hóa dân tộc, đó là lý thuyết "3 điểm tựa và 1 chiều tác động". Lý thuyết nhấn mạnh đến yếu tố tự nhiên của con người - dưới góc độ là chủ thể văn hóa, đồng thời chủ thể ấy cũng chịu những tác động của các yếu tố như cộng đồng hay ngưỡng hành vi, quan niệm của cộng đồng trong không gian sinh tồn. Lý thuyết ấy được đánh giá cao vì tuy là lý thuyết mới, nhưng nó một lần nữa khẳng định quan điểm của triết học Mác-Lênin: "Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội". Phần 2 của hội thảo là trình bày của Tiến sỹ Lưu Hồng Minh - Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nội dung là phân tích cách viết và cách nhìn nhận khi báo chí đề cập đến chủ đề dân tộc thiểu số và văn hóa dân tộc. Qua nghiên cứu hơn 500 bài báo xuất bản trong vòng 3 năm, nhóm tác giả đã chỉ ra rất nhiều đặc điểm khi báo chí viết về mảng chủ đề này. Một trong những điều đáng quan tâm đó là, phần lớn các tác phẩm thuộc thể loại thông tấn, ký báo chí hay chính luận là không đáng kể. Một đặc điểm nữa là báo chí đang quá khai thác vào yếu tố khó khăn, vùng khó khăn gắn với nhóm dân tộc thiểu số như một thói quen. Điều này dẫn đến định kiến rằng, các nhóm dân tộc thiểu số là nhóm khó khăn hơn là được nhìn nhận ở khía cạnh đa dạng khác. Hội thảo khép lại với phần tranh luận sôi nổi giữa các diễn giả và khách mời. Phân tích về cách nhìn của báo chí trong cách viết về dân tộc thiểu số dưới những nghiên cứu mang tính khoa học và khách quan cao là điều hết sức cần thiết. Phân tích về cách viết báo, đưa ra những quan điểm sắc sảo, hội thảo đã mang lại nhiều ý nghĩa hơn một cuộc gặp mặt công bố kết quả nghiên cứu của người làm khoa học với báo giới. Tác giả : Xuân Tùng