Báo chí và doanh nghiệp: Để cùng nhau bơi ra biển lớn

    Báo VnEconomy
    Gốc

    "Chỉ riêng việc thông tin sai, báo chí còn “mắc nợ” rất nhiều với công chúng, trong đó có giới doanh nghiệp"...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=0804&home=detail&id=5e22229e3f28e7&page=category