Báo chí TP.HCM cần bắt kịp chuyển đổi số, không để tụt hậu so với nền tảng mạng xã hội

Chiều 19.4, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2023, phương hướng và nhiệm vụ năm 2024.

Báo cáo tại hội nghị, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Lê Hồng Sơn cho biết, Ban Tuyên giáo đã phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc ký kết và tham mưu Thường trực Thành ủy ký kết hợp tác với 11 cơ quan báo chí Trung ương và 10 cơ quan báo chí TP trong việc truyền thông chính sách.

Các cơ quan báo chí đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền; thực hiện chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn, các tuyến bài viết có trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện tùy theo thế mạnh và tính đặc thù của từng đơn vị.

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: Thành ủy TP.HCM

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: Thành ủy TP.HCM

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác trên lĩnh vực báo chí, xuất bản của TP năm 2024, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đề nghị, đối với các cơ quan chức năng TP bám sát chủ đề năm và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển TP năm 2024 để xây dựng kế hoạch công tác truyền thông bảo đảm các tiêu chí nhằm đánh giá khách quan, minh bạch tính hiệu quả, thiết thực của các sản phẩm truyền thông, tạo sự lan tỏa tích cực, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, từ đó đồng thuận và thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của TP, tích cực tham gia, chia sẻ những khó khăn, thách thức trong quá trình xây dựng và phát triển TP.

Cùng với đó là tham mưu xây dựng và triển khai các giải pháp đẩy mạnh truyền thông chính sách; chú trọng đổi mới phương thức truyền thông và hình thức cung cấp thông tin cho báo chí đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời và đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của các cơ quan báo chí, nhất là những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Tập trung hỗ trợ các cơ quan báo chí, xuất bản TP thực hiện giai đoạn 2 của Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP.HCM đến năm 2025 và Đề án hợp nhất nhà xuất bản của TP.

Đối với các cơ quan báo chí, xuất bản, ông Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh đến việc phát huy hơn nữa vai trò là công cụ truyền thông sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân; chủ động trong định hướng, dẫn dắt thông tin trước sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông xã hội.

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, đậm nét việc thực hiện các Nghị quyết về phát triển TP, góp phần lan tỏa niềm tin mới, khí thế mới, quyết tâm mới trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân, phát huy mọi nguồn lực xây dựng TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Một trong những nhiệm vụ khác là nỗ lực bắt kịp xu hướng chuyển đổi số báo chí, làm chủ công nghệ làm báo hiện đại, thường xuyên đổi mới, sáng tạo trong sản xuất tin tức, nâng cao năng lực cạnh tranh, không bị tụt hậu so với các nền tảng mạng xã hội.

Giám đốc Sở TT-TT Lâm Đình Thắng thông tin thêm, trong thời gian qua và từ đầu năm 2023 đến nay, công tác truyền thông chính sách trên địa bàn TP.HCM ngày càng được quan tâm đầu tư, được chú trọng và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Các sở, ban, ngành, địa phương TP ngày càng quan tâm cho công tác truyền thông chính sách rất nhiều, có đơn vị bố trí cán bộ chuyên trách cho công tác này.

“Vừa rồi, Chủ tịch UBND TP.HCM đã ban hành chỉ thị về truyền thông chính sách, trong đó có điểm nhấn là tăng cường việc chế tài các cơ quan nhà nước của thành phố không thực hiện tốt công tác truyền thông chính sách”, ông Lâm Đình Thắng thông tin.

Tú Viên

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/bao-chi-tp-hcm-can-bat-kip-chuyen-doi-so-khong-de-tut-hau-so-voi-nen-tang-mang-xa-hoi-216271.html