Báo chí “thổi lửa” vào hoạt động nghị trường

(VOV) - Ông Nguyễn Sỹ Dũng - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng báo chí làm cho đời sống chính trị nghị trường hấp dẫn hơn.

Phải có “bàn tay sắt” để xử lý sai phạm Nâng cao chất lượng hoạt động của Tòa án, Viện Kiểm sát Cần lộ trình cụ thể khi di dời trường học, bệnh viện ra ngoại thành Có thể khẳng định, báo chí là cầu nối giữa Quốc hội, đại biểu Quốc hội với cử tri cả nước. Thông qua việc truyền tải hình ảnh, nội dung các kỳ làm việc và những ý kiến của các đại biểu, tính giám sát từ người dân được phát huy cao nhất. Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng, nếu không có báo chí, người dân sẽ không biết được người mà họ ủy quyền là đại biểu thực hiện nhiệm vụ như thế nào. Do đó, có thể nói, báo chí là cánh tay nối dài giám sát. “Những đại biểu được bầu hoạt động như thế nào ở nghị trường? Quốc hội thảo luận và quyết định những vấn đề ra sao? Chỉ có báo chí mới thông tin toàn diện mọi mặt tới người dân. Điều đó thể hiện tính dân chủ”, ông Nguyễn Sĩ Dũng nhấn mạnh. Nhiều ý kiến đại biểu “đánh đồng vào tâm can” thì không lâu sau đã xuất hiện trên mặt báo. Mặt khác theo ông Nguyễn Sĩ Dũng, báo chí đã khuyến khích các đại biểu, nếu không có các phương tiện truyền thông thì “lửa” trong các đại biểu chưa chắc đã mạnh mẽ như vậy. Có thể nói, phương tiện truyền thông thúc đẩy các đại biểu làm tốt chức năng của mình, là sự giám sát từ góc độ lợi ích của người dân, của đất nước. Điều đó được thể hiện rõ qua những kỳ họp, phiên họp Quốc hội vừa qua. “Nhiều trăn trở của người dân đến nghị trưòng qua báo chí. Cũng qua báo chí, các đại biểu phát hiện vấn đề, tìm hiểu vấn đề và nêu chất vấn, tranh luận”, ông Nguyễn Sĩ Dũng nhấn mạnh. Báo chí làm cho đời sống chính trị nghị trường hấp dẫn hơn. Các chương trình phát trên truyền hình, đài báo nếu không sắc sảo, không hấp dẫn thì người dân không thèm nghe. Chính vì vậy, các cơ quan báo chí không ngừng sáng tạo cái mới thu hút sự quan tâm của người dân, tiêu biểu như chương trình “Quốc hội với cử tri” của Đài Tiếng nói Việt Nam./.