Báo chí Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phấn đấu trở thành thương hiệu mạnh

  9 liên quanGốc

  Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí.

  Quang cảnh buổi gặp mặt.

  Hiện nay, toàn hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có 113 cơ quan báo chí và 411 ấn phẩm thông tin báo chí. Một trong những thế mạnh đặc biệt của báo chí trong hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là thông tin về khoa học và công nghệ, truyền thông phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, các hoạt động tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam…

  Thời gian qua, báo chí Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã không ngừng cải thiện nội dung, phương pháp làm báo, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin ngày càng cao của các nhà khoa học, trí thức và bạn đọc cả nước.

  Ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đánh giá cao các cơ quan báo chí của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và chấp hành đầy đủ các quy định hiện hành của Luật Báo chí 2016, Luật Xuất bản, pháp luật của Nhà nước.

  Ông Phan Xuân Dũng nhấn mạnh, ngày nay, khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho các cơ quan báo chí là rất lớn. Vì vậy, để hoạt động báo chí của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát huy được thế mạnh, thực hiện đúng vai trò là cơ quan ngôn luận, cơ quan thông tin hữu hiệu của Đảng, Nhà nước, các cơ quan báo chí trong hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần tiếp tục cố gắng hơn nữa.

  Báo chí Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần phấn đấu trở thành thương hiệu mạnh; đặt ra và thực hiện lộ trình, phương hướng phát triển; đề ra những biện pháp để khắc phục khó khăn, tồn tại để thực sự là công cụ thông tin tuyên truyền có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước và của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

  Thu Hằng

   Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1003132/bao-chi-lien-hiep-cac-hoi-khoa-hoc-va-ky-thuat-viet-nam-phan-dau-tro-thanh-thuong-hieu-manh