Báo chí đưa tin giá cả sai có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

(PL)- Ngày 1-11, Bộ Tài chính đã công bố bản dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 84 năm 2011 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.

Theo đó, quy định mức phạt 3,5 triệu đồng đối với hành vi bán hàng hóa cao hơn giá niêm yết. Nếu có một tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 5 triệu đồng.

Phạt tiền 7,5 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm việc niêm yết giá, bán cao hơn giá niêm yết đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá; hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện. Nếu có một tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 10 triệu đồng.

Đối với các phương tiện thông tin đại chúng có hành vi bịa đặt, loan tin không đúng sự thật về giá thị trường sẽ bị phạt tiền 15 triệu đồng. Nếu có một tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 20 triệu đồng…

T.PHƯƠNG - Q.NHƯ