Báo chí - cầu nối hiệu quả giữa Quốc hội với cử tri

Báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối giữa Quốc hội với cử tri, góp phần không nhỏ vào thực hiện nhiệm vụ đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Truyền hình Thông tấn đã ghi nhận chia sẻ của các đại biểu Quốc hội nhân dịp Kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/bao-chi-cau-noi-hieu-qua-giua-quoc-hoi-voi-cu-tri-125162.htm