Báo CATP số 1368, ngày mai 24-4-2008

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    Ông Trần Văn Phụng, Phó Ban Tổ chức tỉnh ủy Bình Phước vốn nổi tiếng vì bị vợ là bà Nguyễn Lê Lan, Chánh án Tòa án tỉnh Bình Phước , đánh ghen, giờ lại nổi tiếng vì chuyện rút 40 triệu đồng trong thẻ ATM khi đã trực...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8027090954/mlnews.2008-04-23.9347104046