Báo CATP ngày mai, thứ năm 4-9-2008

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    Một số nội dung chính đáng chú ý: Mặc dù được triển khai từ khá lâu, song câu chuyện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhiều năm qua vẫn luôn gây thắc mắc trong dư luận xung quanh việc định giá tài sản, nhất là các tài sản...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/2008/08/20080903.805