Báo cáo tình hình chống thất thu, gian lận thuế

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo tình hình thực hiện công tác chống thất thu, gian lận thuế thông qua việc chuyển giá thời gian qua.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Quốc phòng, Công an, Ban Chỉ đạo 127 Trung ương, UBND các tỉnh liên quan chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đất liền, các khu kinh tế cửa khẩu, các cửa hàng miễn thuế, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả và xử lý nghiêm mọi hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và trốn lậu thuế.

Nhiệm vụ trên nhằm tăng cường biện pháp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và trốn lậu thuế trong những tháng cuối năm và thực hiện Nghị quyết số 2/NQ-CP ngày 9/1/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.

Đức Nam