Báo cáo Thủ tướng tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên lưu vực sông Nhuệ - Đáy

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Bộ TN&MT vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy chảy qua Hà Nội, Hà Tây, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=96871