Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về 4 dự thảo luật

Sáng 2/11, Quốc hội làm việc toàn thể tại hội trường, nghe các tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về 4 Dự thảo luật.

4 dự thảo luật bao gồm: luật Phổ biến giáo dục pháp luật, luật Bảo hiểm tiền gửi, luật Tài nguyên nước (sửa đổi), luật Giáo dục đại học và Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII.

Theo tờ trình của Chính phủ về dự án luật Phổ biến giáo dục pháp luật, việc giáo dục pháp luật hiện nay còn hạn chế, đặc biệt là ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận công chức, viên chức và người dân trong xã hội chưa cao, làm ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thể hiện sự đồng tình với việc cần thiết phải có luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Báo cáo đồng thời cũng chỉ ra một số điểm còn chưa thực sự thuyết phục trong dự thảo luật này, như những biện pháp còn nặng chủ quan và chưa có tính đột phá, cần nghiên cứu đồng bộ các giải pháp để các tầng lớp nhân dân có thể tiếp cận và thực hiện, để từ đó hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật.

Về dự thảo luật Bảo hiểm tiền gửi, đồng tình với quan điểm của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, cần thiết phải ban hành luật này. Bởi, sau 12 năm đi vào hoạt động, khung pháp lý cho hoạt động bảo hiểm tiền gửi đã hình thành nhưng đã bộc lộ nhiều bất cập. Bên cạnh đó, hệ thống văn bản chính sách còn chưa phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành về ngân hàng, làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của bảo hiểm tiền gửi. Tuy nhiên, Dự thảo luật này cần quy định rõ và cụ thể quyền và trách nhiệm của người được bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và tổ chức bảo hiểm tiền gửi.

Với dự thảo luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, cần thiết phải ban hành luật này. Tờ trình của Chính phủ cơ bản đã giải quyết được những tồn tại, vướng mắc và bổ sung những quy định để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về tài nguyên nước.

Đối với dự thảo luật Giáo dục đại học bao gồm 12 chương và 67 điều, báo cáo thẩm tra của Quốc hội cho rằng, dự thảo luật vẫn chưa thể chế hóa rõ ràng một số chủ trương, chính sách lớn, chưa giải quyết thấu đáo, triệt để một số vấn đề quan trọng như phân tầng cơ sở giáo dục đại học, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học, cơ chế chính sách đối với các cơ sở giáo dục đại học tư thục…

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh dự án luật này theo hướng quy định cụ thể, chi tiết hơn nhằm giải quyết những yêu cầu cấp bách của giáo dục hiện nay cũng như những hạn chế của ngành giáo dục đã bộc lộ sau 25 năm đất nước đổi mới và 10 năm thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã nghe Tờ trình của quốc hội về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13.

Tin bài liên quan:

Khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 13

Xem xét thông qua 5 dự án luật

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Năm 2012: Kiềm chế lạm phát dưới 10%

QH thảo luận Dự thảo luật Lưu trữ, Đo lường

Siết chặt hơn nữa đầu tư công

QH giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật Tố cáo

Quốc hội thảo luận công tác phòng ngừa tội phạm

Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội

Báo cáo tổng kết và thẩm tra dự án 5 triệu ha rừng

Tác giả : Quang Đông

Ý kiến bạn đọc ( 0 )

Ý kiến của bạn về bài viết: Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về 4 dự thảo luật

Ý kiên của bạn