Bao cao su mùi... cà phê

    Gốc

    Mùi cà phê có trong bao đã khiến các quý ông ở nước Ethiopia phát ghiền, nhờ thế mà họ siêng "mặc áo mưa" hơn.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thugian/2007/11/4/214755.tno