Bao cao su được sản xuất như thế nào ở thế kỷ 19?

Hết sức cầu kỳ, trải qua nhiều công đoạn, đó là đặc điểm của quy trình sản xuất bao cao su thế kỷ 19, khi chất liệu chưa phải là cao su.

Hòa An (theo io9)

Bao cao su được sản xuất như thế nào ở thế kỷ 19? - Ảnh 1

Chiếc bao cao su thế kỷ 19 chưa có được hình dáng và được làm bằng chất liệu như chúng ta biết bây giờ. Quá trình làm bao cao su ở thế kỷ 19 diễn ra thế nào?

Bao cao su được sản xuất như thế nào ở thế kỷ 19? - Ảnh 2

Bao cao su thế kỷ 19 được làm bằng ruột cừu. Trước hết, người ta lấy đoạn ruột già của một con cừu.

Bao cao su được sản xuất như thế nào ở thế kỷ 19? - Ảnh 3

Sau đó đem ngâm trong nước. Lưu ý, lộn cả mặt trong của ruột già ra để ngâm.

Bao cao su được sản xuất như thế nào ở thế kỷ 19? - Ảnh 4

Lặp lại quy trình ngâm ruột già, nhưng lần này là trong hỗn hợp nước với sút. Liên tục thay hỗn hợp nước sút này sau 4-5 tiếng.

Bao cao su được sản xuất như thế nào ở thế kỷ 19? - Ảnh 5

Dùng móng tay để loại bỏ hết các màng nhầy bám trong ruột già.

Bao cao su được sản xuất như thế nào ở thế kỷ 19? - Ảnh 6

Rồi tiếp tục ngâm ruột già vào dung dịch lưu huỳnh.

Bao cao su được sản xuất như thế nào ở thế kỷ 19? - Ảnh 7

Vớt ra, rửa sạch, ngâm tiếp vào dung dịch xà phòng.

Bao cao su được sản xuất như thế nào ở thế kỷ 19? - Ảnh 8

Sau khi vắt và phơi khô đoạn ruột, dùng kéo cắt đến phần cần thiết và lấy dây buộc chặt một đầu lại. Loại bao cao su "cổ" này được dùng để tránh bệnh lây nhiễm và tránh thai.

Bao cao su được sản xuất như thế nào ở thế kỷ 19? - Ảnh 9

Chiếc bao cao su thế kỷ 19 chưa có được hình dáng và được làm bằng chất liệu như chúng ta biết bây giờ. Quá trình làm bao cao su ở thế kỷ 19 diễn ra thế nào?

Bao cao su được sản xuất như thế nào ở thế kỷ 19? - Ảnh 10

Bao cao su thế kỷ 19 được làm bằng ruột cừu. Trước hết, người ta lấy đoạn ruột già của một con cừu.

Bao cao su được sản xuất như thế nào ở thế kỷ 19? - Ảnh 11

Sau đó đem ngâm trong nước. Lưu ý, lộn cả mặt trong của ruột già ra để ngâm.

Bao cao su được sản xuất như thế nào ở thế kỷ 19? - Ảnh 12

Lặp lại quy trình ngâm ruột già, nhưng lần này là trong hỗn hợp nước với sút. Liên tục thay hỗn hợp nước sút này sau 4-5 tiếng.

Bao cao su được sản xuất như thế nào ở thế kỷ 19? - Ảnh 13

Dùng móng tay để loại bỏ hết các màng nhầy bám trong ruột già.

Bao cao su được sản xuất như thế nào ở thế kỷ 19? - Ảnh 14

Rồi tiếp tục ngâm ruột già vào dung dịch lưu huỳnh.

Bao cao su được sản xuất như thế nào ở thế kỷ 19? - Ảnh 15

Vớt ra, rửa sạch, ngâm tiếp vào dung dịch xà phòng.

Bao cao su được sản xuất như thế nào ở thế kỷ 19? - Ảnh 16

Sau khi vắt và phơi khô đoạn ruột, dùng kéo cắt đến phần cần thiết và lấy dây buộc chặt một đầu lại. Loại bao cao su "cổ" này được dùng để tránh bệnh lây nhiễm và tránh thai.