Báo cáo lần 2 quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội

(HNM) - Bộ Xây dựng cho biết, Liên danh tư vấn quốc tế PPJ (Perkin-Posco-Jina) vừa báo cáo lần hai quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Liên danh PPJ đã trình bày hai phương án quy hoạch không gian, kết cấu cơ sở hạ tầng khung cho Hà Nội mở rộng, bao gồm hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước, y tế, giáo dục, trung tâm hành chính mới. Theo phương án của PPJ, quy hoạch không gian của Hà Nội mở rộng sẽ bao gồm vùng lõi đô thị (từ Vành đai 4 trở vào), hành lang xanh và các đô thị vệ tinh. Tư vấn đã nghe ý kiến đóng góp, trong đó tập trung đề nghị làm rõ những điểm khác nhau, ưu điểm và nhược điểm của từng phương án quy hoạch; quy mô và chức năng của các đô thị vệ tinh, luận cứ về lựa chọn địa điểm xây dựng trung tâm hành chính mới cũng như hướng xử lý đối với trên 700 dự án trong khu vực quy hoạch. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân đề nghị PPJ tiếp thu ý kiến đóng góp và chỉ đạo Cục Phát triển đô thị, Viện Kiến trúc Quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội phối hợp chặt chẽ với PPJ hoàn chỉnh báo cáo để chuẩn bị trình bày trước Thường trực Chính phủ vào đầu tháng 8-2009. Y Linh