Báo cáo kết quả rà soát Thông tư 13 trong tháng 9

(Vietstock) - Cuối tuần qua, Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng đến Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia về việc sửa đổi bổ sung Thông tư 13.

Theo đó, Thủ tướng đề nghị Thống đốc NHNN nghiên cứu ý kiến của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tại văn bản nêu trên, tình hình thực tế, lộ trình tăng vốn pháp định của tổ chức tín dụng và chủ trương của Chính Phủ về hạ lãi suất để sửa đổi, bổ sung ngay một số nội dung quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20 tháng 5 năm 2010. Những nội dung của Thông tư được Thủ tướng yêu cầu rà soát bao gồm: quy định về tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động; cấu phần “bảo lãnh” trong tổng mức tín dụng; tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức tín dụng; tiền gửi của Kho bạc Nhà nước và khoản vay của tổ chức tín dụng khác có thời hạn từ 3 tháng trở lên… trong nguồn vốn huy động; tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu; hệ số rủi ro đối với các khoản cho vay đầu tư chứng khoán, kinh doanh bất động sản, bảo đảm hoạt động của hệ thống tài chính, tiền tệ ổn định, an toàn, không để xảy ra ách tắc trong những tháng cuối năm 2010, đầu năm 2011, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 9 năm 2010.