Báo cáo kết quả kiểm điểm trước ngày 10/11/2012

KTĐT - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Công văn số 489-CV/TU gửi các quận, huyện, thị ủy; Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc; Các sở, ban, ngành trực thuộc TP về việc báo cáo kết quả kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI).

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí trong Đảng đoàn MTTQ Thành phố Hà Nội - Ảnh: TA

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy trực thuộc; các Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của TP báo cáo, xin ý kiến cấp ủy cơ quan, thủ trưởng đơn vị về kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân để hoàn thiện báo cáo gửi về Bộ phận Thường trực chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và Ban Tổ chức Thành ủy theo Quy định trước ngày 10/11/2012.

Sau khi Thành ủy tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả kiểm điểm bước đầu của các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc, Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc TP (dự kiến trong tháng 11/2012), thì mới tiếp tục triển khai các bước tổ chức kiểm điểm ở cấp cơ sở và đảng viên.