Báo cáo Đà Nẵng gửi Thủ tướng về Sơn Trà có nội dung gì?

Ngày 5/9, UBND TP Đà Nẵng chính thức công bố Báo cáo số 223/BC-UBND về rà soát dự án Quy hoạch Du lịch Sơn Trà gửi Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo Đà Nẵng gửi Thủ tướng về Sơn Trà có nội dung gì? - Ảnh 1

Cụ thể hơn, sau khi trình bày sơ lược về tổng quan bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà), nội dung báo cáo này thể hiện, đến tháng 12/2012, tại Sơn Trà, UBND TP Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 18 dự án phát triển du lịch, nghỉ dưỡng.

Tổng diện tích quy hoạch gần 1.230ha. Trong đó, chính quyền đã giao đất có thu tiền hơn 94ha; đất thuê là 274ha và phần còn lại là diện tích đất giao cho các tập thể, cá nhân quản lý không thu tiền. Tổng số tiền sử dụng đất đã thu từ 2003 - 2012 là gần 700 tỷ đồng. Về quy mô lưu trú có gần 6.000 buồng phòng khách sạn. Về cơ sở pháp lý để chấp thuận đầu tư, UBND TP Đà Nẵng cho rằng những dự án được địa phương cấp phép đúng pháp luật.

Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, đã có 3 dự án được đầu tư, triển khai là dự án khu du lịch sinh thái biển Bãi Bắc, khu du lịch Sơn Trà Resort & Spa và khu nhà nghỉ du lịch sinh thái Bãi Trẹm và một dự án đang triển khai nhưng bị tạm dừng vì vi phạm là khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển Tiên Sa. Cùng với đó có 11 dự án "đắp chiếu".

UBND TP Đà Nẵng khẳng định các dự án được lập, thẩm định và phê duyệt đảm bảo đúng quy định về an ninh quốc phòng. Vấn đề đa dạng sinh học đã được quan tâm đầy đủ sau khi có phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà.

UBND TP Đà Nẵng kiến nghị Thủ tướng tiếp tục xác định Sơn Trà là khu du lịch quốc gia đã được phê duyệt tại Quyết định 201/QĐ-TTg ngày 22/1/2013 về quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến 2020, tầm nhìn đến 2030.

Quan điểm của Đà Nẵng là Sơn Trà cần được bảo vệ và kiểm soát bằng một cơ chế đặc biệt nhằm giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát triển.

Cụ thể, Đà Nẵng kiến nghị Chính phủ cho phép giữ lại dự án đã xây dựng và hoạt động có hiệu quả. Những dự án này phải đảm bảo an ninh quốc phòng, không nằm trong vùng nhạy cảm, ảnh hưởng đến công tác phòng thủ. Kết quả rà soát của Đà Nẵng về các dự án cũng thể hiện, có 6 dự án không phù hợp với các tiêu chí nên kiến nghị thay đổi mục đích. Xem xét cắt giảm quy mô 10 dự án để phù hợp hơn với tiêu chí và 2 dự án còn lại được giữ nguyên.

Cuối cùng, UBND TP Đà Nẵng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ 3 nội dung.

Thứ nhất là tiếp tục xác định Sơn Trà là một trong các Khu du lịch quốc gia đã được phê duyệt tại Quyết định 201/QĐ-TTg ngày 22/1/2013 về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến 2020, tầm nhìn đến 2030; Thứ hai là đề nghị Thủ tướng quan tâm kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về bảo tồn đa dạng sinh học, an ninh quốc phòng trong quá trình phát triển du lịch tại Bán đảo Sơn Trà; Thứ 3, xem xét các kiến nghị của các chủ đầu tư tại khu vực Bán đảo Sơn Trà để giải quyết hài hòa lợi ích của nhà đầu tư trong khuôn khổ lợi ích chung của cộng đồng theo hướng phát triển bền vững.

Nhâm Thân