Báo cáo cắt giảm đầu tư công có thể “lỗi hẹn”?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chính phủ đã phân cấp quyền tự quyết cho các bộ ngành, địa phương trong việc cắt giảm đầu tư công. Hạn chót để các địa phương nộp báo cáo cắt giảm đầu tư từ nguồn vốn ngân sách và chi tiêu ngân sách là 15/6/2008...

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=66943