Báo cắn thủng lốp ôtô trong công viên động vật hoang dã

Một con báo đực trong công viên động vật hoang dã ở Nam Phi cắn thủng lốp xe ôtô tham quan đỗ bên vệ đường.