Báo Cần Thơ tiếp tục cải tiến nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng

    5 liên quanGốc

    Sáng 15-6, đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố đã có buổi làm việc với lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Báo Cần Thơ về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

    Thực hiện: Anh Dũng - Anh Khoa - Quách Hùng

    Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/video/xem-video/bao-can-tho-tiep-tuc-cai-tien-noi-dung-hinh-thuc-de-nang-cao-chat-luong-1312.html