Báo Anh: VN hấp dẫn đầu tư tài chính quốc tế

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Tờ Thời báo Tài chính của Anh nhận định Việt Nam hiện là thị trường hấp dẫn giới đầu tư tài chính quốc tế.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/267241/Default.aspx