Banking Vietnam 2008: Nâng cao năng lực cạnh tranh cho NH

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chủ đề Banking Vietnam 2008 đặc biệt chú trọng hướng tới "nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngân hàng" với những ứng dụng công nghệ mới nhất, hữu ích nhất trong nhiều khía cạnh nghiệp vụ ngân hàng như quản lý, dịch vụ khách hàng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=58636