Bánh tro có truyền thống hơn 2.000 năm ở Trung Quốc

Không quá khác biệt với phiên bản Việt Nam về hình thù hay hương vị, bánh tro ở Trung Quốc có lịch sử hơn 2.000 năm, gắn liền với lễ hội Thuyền Rồng tổ chức trên khắp đất nước.

Uyên Hoàng Theo SCMP