Bangladesh xử 9 quan chức biến chất

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Tòa án Bangladeshngày 8/5 đã buộc tội tham nhũng đối với cựu Thủ tướng Sheikh Hasina vì đã ép các cơ quan dưới quyền cho một công ty Canada được nhận thầu những hợp đồng béo bở năm 2001. Cùng bị xét xử với cựu Thủ tướng còn có 8 quan chức cao cấp khác.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/5/90760.cand