Bangladesh: Bầu cử trong sự kiểm soát an ninh nghiêm mật

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Khoảng 80 triệu cử tri Bangladesh đã tham gia cuộc bầu cử Quốc hội lần đầu tiên sau 7 năm đất nước quay trở lại chế độ dân chủ và sau 2 năm áp đặt tình trạng khẩn cấp.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/12/106838.cand