Bảng xếp hạng VLWC 2018: Brazil, Đức bứt phá, Argentina gây thất vọng

Kết thúc loạt trận Vòng loại World Cup 2018 tháng 10, các đội tuyển Brazil và Đức đã có những sự bứt phá còn Argentina tiếp tục gây thất vọng.

Bảng xếp hạng VLWC 2018: Brazil, Đức bứt phá, Argentina gây thất vọng - Ảnh 1

Loạt trận vòng loại World Cup 2018 tháng 10 đã kết thúc, hãy cùng điểm lại bảng xếp hạng ở các khu vực.

Bảng xếp hạng VLWC 2018: Brazil, Đức bứt phá, Argentina gây thất vọng - Ảnh 2

BXH bảng A khu vực châu Âu

Bảng xếp hạng VLWC 2018: Brazil, Đức bứt phá, Argentina gây thất vọng - Ảnh 3

BXH bảng B khu vực châu Âu

Bảng xếp hạng VLWC 2018: Brazil, Đức bứt phá, Argentina gây thất vọng - Ảnh 4

BXH bảng C khu vực châu Âu

Bảng xếp hạng VLWC 2018: Brazil, Đức bứt phá, Argentina gây thất vọng - Ảnh 5

BXH bảng D khu vực châu Âu

Bảng xếp hạng VLWC 2018: Brazil, Đức bứt phá, Argentina gây thất vọng - Ảnh 6

BXH bảng E khu vực châu Âu

Bảng xếp hạng VLWC 2018: Brazil, Đức bứt phá, Argentina gây thất vọng - Ảnh 7

BXH bảng F khu vực châu Âu

Bảng xếp hạng VLWC 2018: Brazil, Đức bứt phá, Argentina gây thất vọng - Ảnh 8

BXH bảng G khu vực châu Âu

Bảng xếp hạng VLWC 2018: Brazil, Đức bứt phá, Argentina gây thất vọng - Ảnh 9

BXH bảng H khu vực châu Âu

Bảng xếp hạng VLWC 2018: Brazil, Đức bứt phá, Argentina gây thất vọng - Ảnh 10

BXH bảng I khu vực châu Âu

Bảng xếp hạng VLWC 2018: Brazil, Đức bứt phá, Argentina gây thất vọng - Ảnh 11

BXH bảng A khu vực châu Á

Bảng xếp hạng VLWC 2018: Brazil, Đức bứt phá, Argentina gây thất vọng - Ảnh 12

BXH bảng B khu vực châu Á

Bảng xếp hạng VLWC 2018: Brazil, Đức bứt phá, Argentina gây thất vọng - Ảnh 13

BXH khu vực Nam Mỹ.