Bảng tuyên truyền không còn nội dung

Ở khu vực thôn Bình Sơn (xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa) có dựng bảng tuyên truyền nhưng đã bị bong tróc, không còn nội dung (ảnh). Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, khắc phục để việc tuyên truyền phát huy hiệu quả và bảo đảm mỹ quan.

Bảng tuyên truyền không còn nội dung.

Bảng tuyên truyền không còn nội dung.

NHÃ UYÊN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/ban-doc-viet/202406/bang-tuyen-truyen-khong-con-noi-dung-77f734f/