Băng sex của Marilyn Monroe được rao bán

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Một thương nhân giàu có ở Manhattan đang rao bán cuốn băng sex của nữ diễn viên Marilyn Monroe và thề sẽ giữ bí mật hoàn toàn cuốn băng này.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/VHGT/Chuyencacsao/41292/default.aspx