Bang Quinxlen đề nghị tăng cường hợp tác với VN

    Báo VTC News
    Gốc

    Bộ trưởng Giao thông, Thương mại, Việc làm, Xuất khẩu lao động và Công nghiệp bang Quinxlen, Ốxtrâylia, ông John Mickel đề nghị tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, giao thông, khoáng sản giữa bang Quinxlen và Việt Nam.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/242455/Default.aspx