Bảng quảng cáo - ẩn họa cháy nổ cần chấn chỉnh

Những tấm biển quảng cáo tưởng chừng vô hại, song ẩn chứa sau đó là hiểm họa khôn lường.

Ghi nhận của Truyền hình Thông tấn:

TTXVN/Tin Tức