Bằng nghề chỉ để... tham khảo

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Nhà tuyển dụng nước ngoài đòi hỏi tiêu chuẩn nghề quốc tế trong khi rất ít trường nghề trong nước chịu đầu tư công nghệ giảng dạy đúng chuẩn

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2009042710395218P0C1051/bang-nghe-chi-de-tham-khao.htm