Bảng lương mới của sĩ quan Quân đội khi tăng lương cơ sở từ 1/7

Từ 1/7, sĩ quan Quân đội sẽ hưởng mức lương thế nào sau khi tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng?

Thông tin tại cuộc họp báo Bộ Nội vụ thường kỳ hôm 20/6, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà thông tin Bộ Chính trị đã thống nhất với phương án chưa thực hiện trả lương theo vị trí việc làm, thay vào đó sẽ tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tương đương 30%), từ 1/7.

Các chiến sĩ thuộc khối lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam tập luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. (Ảnh: Đắc Huy)

Các chiến sĩ thuộc khối lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam tập luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. (Ảnh: Đắc Huy)

Theo Điều 1 Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam (sĩ quan) là cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực quân sự, được Nhà nước phong quân hàm cấp úy, cấp tá, cấp tướng.

Bảng lương sĩ quan Quân đội theo cấp bậc quân hàm được thực hiện theo Mục 1 Bảng 6 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004 của Chính phủ. Mức lương cơ sở hiện hành là 1,8 triệu đồng/tháng.

Từ 1/7, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng.

Hiện mức lương của sĩ quan được tính theo công thức: Mức lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng.

Như vậy, mức lương của sĩ quan Quân đội từ ngày 1/7/2024 sẽ tăng so với quy định cũ, cụ thể như sau:

Bên cạnh việc tăng 30% lương cơ sở từ 1/7, Chính phủ đề xuất chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay. Trong thời gian chưa đủ điều kiện thực hiện 9 loại phụ cấp mới, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành.

Như vậy, bên cạnh mức lương hưởng hằng tháng, sĩ quan Quân đội Nhân dân cũng được hưởng phụ cấp thâm niên (tính theo mức lương hiện hưởng và thời gian phục vụ tại ngũ) cộng với phụ cấp công vụ và phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Anh Văn

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/bang-luong-moi-cua-si-quan-quan-doi-khi-tang-luong-co-so-tu-1-7-ar878565.html