Bảng giá sách giáo khoa giảm 10% sẽ được dán tại cửa hàng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Giá bán theo đúng bảng giá được thông báo trên trang web của NXB cũng như dán tại các cửa hàng bán sách của NXB, các công ty Sách – Thiết bị trường học.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=145298