Bằng Cường: "Nhật Kim Anh là... người bạn"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - "Nhật Kim Anh là người bạn đi cùng với Cường từ những khó khăn đầu tiên của sự nghiệp ca hát nên Cường luôn quý mến và trân trọng tình bạn của hai đứa", Bằng Cường tâm sự.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=24&NewsId=118875