Bằng chứng mới khẳng định Mặt trăng từng là một phần Trái Đất

Một quan điểm khoa học mới nhận định về nguồn gốc của Mặt trăng đang nhận được sự quan tâm đáng kể từ giới thiên văn học.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Johns Hopkins vừa công bố thông tin rằng Mặt trăng chính là một phần của Trái Đất tách ra bởi một va chạm giữa sao Hỏa và Trái Đất lúc Trái Đất chúng ta còn non trẻ. Và hơn hết, nhóm cho rằng, Trái Đất chúng ta hình thành khoảng 4,5 tỷ năm trước. Trong đó, Mặt trăng hình thành sau chỉ ở khoảng vài triệu năm. Để có được nhận định này, nhóm đã thí nghiệm và thu thập, phân tích dữ liệu từ vỏ hành tinh Mặt trăng, các vỏ manti, oxy và nhiều yếu tố địa chất khác hàng trăm km trên mặt trăng và phát hiện ra rằng, những hợp chất này hoàn toàn tương đồng và có kết cấu tương tự như Trái Đât chúng ta. Nhóm chỉ ra rằng, lần va chạm giữa sao Hỏa và Trái Đất trong quá khứ đã tạo ra hàng loạt năng lượng nóng chảy cũng như nhiều mảnh vụn vật chất phát ra và một mảnh vụn Trái Đất tách ra và biến thành mặt trăng không lâu sau đó. Hiện nghiên cứu này đã và đang nhận nhiều ý kiến ủng hộ cũng như trái chiều từ giới thiên văn học. Phát hiện này vừa được công bố trên tạp chí Nature Geoscience .

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Johns Hopkins vừa công bố thông tin rằng Mặt trăng chính là một phần của Trái Đất tách ra bởi một va chạm giữa sao Hỏa và Trái Đất lúc Trái Đất chúng ta còn non trẻ. Và hơn hết, nhóm cho rằng, Trái Đất chúng ta hình thành khoảng 4,5 tỷ năm trước. Trong đó, Mặt trăng hình thành sau chỉ ở khoảng vài triệu năm.

Để có được nhận định này, nhóm đã thí nghiệm và thu thập, phân tích dữ liệu từ vỏ hành tinh Mặt trăng, các vỏ manti, oxy và nhiều yếu tố địa chất khác hàng trăm km trên mặt trăng và phát hiện ra rằng, những hợp chất này hoàn toàn tương đồng và có kết cấu tương tự như Trái Đât chúng ta.

Nhóm chỉ ra rằng, lần va chạm giữa sao Hỏa và Trái Đất trong quá khứ đã tạo ra hàng loạt năng lượng nóng chảy cũng như nhiều mảnh vụn vật chất phát ra và một mảnh vụn Trái Đất tách ra và biến thành mặt trăng không lâu sau đó. Hiện nghiên cứu này đã và đang nhận nhiều ý kiến ủng hộ cũng như trái chiều từ giới thiên văn học.

Phát hiện này vừa được công bố trên tạp chí Nature Geoscience .