Bằng cấp chưa phải là tất cả

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Kinh nghiệm cần phải qua thực tiễn nhưng vốn của doanh nghiệp không phải là của CEO nên không thể lấy vốn của doanh nghiệp mua bài học cho mình

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/viec-lam/214236.asp