Bang California đưa ra thỏa thuận chấm dứt 3 tháng bế tắc tài chính

Theo ông Arnold Schwarzenegger - Thống đốc bang California, ông và các nhà hoạch định chính sách hàng đầu đã đưa ra một thỏa thuận về ngân sách nhằm khắc phục tình trạng thâm hụt ngân sách của bang lên tới 19,1 tỷ USD.

Ông Schwarzenegger đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về tài chính do trì hoãn các giải pháp về ngân sách Thỏa thuận này được đưa ra khi bang California bước vào tháng thứ 4 của năm tài chính nhưng chưa có một kế hoạch chi tiêu nào. Theo người đứng đầu Thượng viện Darrel Steinberg, các nhà hoạch định chính sách sẽ có một cuộc biểu quyết cho thỏa thuận này vào ngày thứ 5 (7/10) tới. Trong tháng 7, ông Schwarzenegger đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về tài chính. Người phát ngôn của ông cũng cho biết chi tiết về thỏa thuận này sẽ không được tiết lộ cho tới một ngày trước ngày biểu quyết. Tuy nhiên, theo người phát ngôn này, kế hoạch về ngân sách sẽ không bao gồm các giải pháp tăng thuế. Những người thuộc đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát luật pháp đã thúc giục việc tăng một số loại thuế và yêu cầu trì hoãn giảm thuế doanh nghiệp để tăng doanh thu nhưng ông Schwarzenegger và những người thuộc đảng Cộng hòa lại bác bỏ việc gia tăng thuế và thay vào đó là tán thành các giải pháp cắt giảm chi tiêu một cách nghiêm ngặt để cân đối ngân sách. Việc cải tổ chính sách trợ cấp cũng là một điểm bế tắc khi ông Schwarzenegger mong muốn giảm tiền trợ cấp công nhân viên chức. Do vậy, những người thuộc đảng Dân chủ cho rằng chính quyền này nên thảo luận về một thỏa thuận với các công đoàn thông qua đàm phán tập thể. Bùi Huyền