Bàn về nhân sự

Sáng nay, 3-10, trong ngày làm việc thứ hai của Đại hôi Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X, gần 1.200 đại biểu phụ nữ đã tiếp tục lắng nghe 16 tham luận của Hội LHPN các tỉnh thành và các cơ quan, bộ ngành nêu thực trạng và giải pháp xây dựng tổ chức Hội Phụ nữ và phong trào phụ nữ