Bàn về “công nghiệp” xuất khẩu nhân lực

    Gốc

    Những thị trường có thu nhập cao và đang cần lao động nước ngoài thì lao động Việt Nam lại rất khó tiếp cận...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=11&home=detail&id=e95462a1a412c8&page=category