Bàn về Bảo vệ tác nghiệp của nhà báo

Trong 2 ngày 1 và 2/11, tại Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển (RED) với sự tài trợ của Bộ ngoại giao, thương mại và phát triển Canada tổ chức hội nghị thường niên tư vấn bảo vệ tác nghiệp của nhà báo nhằm trao đổi kinh nghiệm và các vấn đề an toàn tác nghiệp, nâng cao hiệu quả đóng góp của báo giới cho xã hội.

Bàn về Bảo vệ tác nghiệp của nhà báo - Ảnh 1

Hội nghị cũng nhằm hưởng ứng ngày Quốc tế chấm dứt tình trạng không trừng phạt các hành vi vi phạm an toàn báo chí (2-11) được Liên Hợp quốc tổ chức trên toàn thế giới nhằm kêu gọi bộ máy thi hành pháp luật và xã hội trên thế giới chấm dứt tình trạng miễn trừ đối với các hành vi xâm phạm tới quyền tác nghiệp hợp pháp của báo chí.

Tham dự hội nghị có gần 70 đại biểu các cơ quan quản lý báo chí, các nhà báo trong nước và Liên minh báo chí Đông Nam Á, Văn phòng Unesco Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Lê Quốc Khánh